19. december 2013
Nyhedsoversigt

Nu er 5,4 millioner nye sider med indscannede arkivalier på nettet

Statens Arkiver har nu publiceret 5,4 millioner nye billedfiler i 2013 med indscannede arkivalier på nettet. De nye billeder skal findes via arkivdatabasen Daisy.

De senest publicerede arkivalier i 2013 omfatter cirka 3 millioner billedfiler med tinglysningsarkivalier (realregistre og skøde- og panteprotokoller), skiftearkivalier, den Sjællandske del af Christian 5.'s matrikel (Markbøger), Sønderjyske personregistre, samt Tønder Købstads Arkiv.

De nye digitaliserede arkivalier kan ikke ses i Arkivalieronline, men skal fremsøges i Daisy.

Statens Arkiver planlægger at publicere endnu flere indscannede arkivalier på nettet i 2014.

Introduktion til Daisy på Erhvervsarkivet

18. juni 2014
På Erhvervsarkivet giver vi dig en kort introduktion til Daisy, så du kan komme godt i gang med arkivstudierne.
Se alle arrangementer